Cezhraničná spolupráca a podnikanie s infobodom    Logo PL-SKLogo ŽSKLogo EU

AKTIVITY PROJEKTU


ROZŠÍRENIE ČINNOSTI INFOBODU SK-PL v Žiline:


doplnenie zariadenia infobodu, propagácia infobodu, poskytovanie informácií pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia, študentov a iné subjekty,

ROADSHOW INFOBODU v Žilinskom kraji (semináre):


realizácia série dvoch seminárov konaných v regiónoch Žilinského kraja - poukázanie na nové možnosti podnikania v cezhraničných regiónoch, špecifiká podnikania (dane, VO, podmienky podnikania v Poľsku - založenie spoločnosti, legislatíva, dotácie a pod.), propagácia INFOBODU a OPCS PL-SK 2007-2013,

WORKSHOPY INFOBODU - CESTOVNÝ RUCH (Liptov a Orava):


plánované dva WORKSHOPY, ktorých sa zúčastnia zástupcovia touroperátorov z Poľskej republiky, ktorí majú vo svojej ponuke ako jednu z hlavných destinácií Slovensko a SME z oblasti cestovného ruchu, samospráv, kultúrnych inštitúcií, informačných kancelárií a pod. zo Slovenskej republiky,

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA na Slovensku (Žilina):


medzinárodná konferencia za účelom prezentácie SK-PL cezhraničnej spolupráce na medzinárodnej úrovni,

PROPAGÁCIA INFOBODU, AKTIVÍT PROJEKTU A PROGRAMU AKTIVITY PROJEKTU:


publicita aktivít projektu, programu, doplnenie-uprade aktuálnej www podstránky infobodu do PL verzie, propagácia.


"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."