Cezhraničná spolupráca a podnikanie s infobodom    Logo PL-SKLogo ŽSKLogo EU

INFOBOD


 • Podmienky podnikania a investovania v Požsku
 • Privatizácia v Požsku
 • Legislatíva v Požsku
 • Kontakty, adresy
 • Vyhžadávanie partnerov
 • Poradenstvo, konzultácie
 • Informácie o vežtrhoch a výstavách
 • Informácie o inštitúciách v Požsku
 • Podnikatežskú literatúru, informačné CD
 • Obchodné misie
 • Branžové vežtrhy
 • Obchodné stretnutia, roadshow, školenia, workshopy
 • Branžové, podnikatežské a tematické hospodárske fóra
 • Poskytuje servis podnikatežom

Kontakt na INFOBOD SK-PL:


Ing. Róbert Vydra
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 102
Fax : 00421-41-7235 102
E-mail: zahrza@za.scci.sk
http://www.spok.sk/infobod/

Bc. Branislav Čulák, manažér projektu
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora,
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 101, -655
E-mail: viator@za.scci.sk
http://www.interbiznis.sk, http://www.SPOK.sk, http://www.viator.sk

Kontakt na INFOBOD PL-SK:


Regionalna Izba Handlu i Przemysłu
ul. Wzgórze 19
43-300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Tel.: 0048-33-822 90 49, 812 64 18
Fax : 0048-33-822 04 48
E-mail: biuroizby@cci.pl
http://www.cci.pl

Tatrzańska Izba Gospodarcza
ul. Krupówki 22
34-500 Zakopane, POLSKA
Tel,/Fax: 0048-18-201 59 11
E-mail: biuro@tig.zakopane.pl
http://www.tig.zakopane.pl


"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Požsko - Slovenská republika 2007-2013."