Cezhraničná spolupráca a podnikanie s infobodom    Logo PL-SKLogo ŽSKLogo EU

INFORMÁCIE O PROJEKTE


Schválenie projektu: august 2013
Podpísanie zmluvy: september 2013
Začiatok realizácie projektu: august 2013
Ukončenie projektu: máj 2014

Cieľ projektu:


Mikroprojekt je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj Slovensko-poľského pohraničia a vytvorenie sietí spájajúcej poľských a slovenských partnerov. Vytvára nástroje v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti podnikania. INFOBOD svojimi aktivitami má za účel aktivizáciu a stimuláciu podnikateľského prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch. Aktivity projektu majú nielen vzdelávací charakter (semináre), ale zároveň majú prispieť k vytvoreniu ďalších komunikačných podsietí pre podnikateľov (workshopy cestovného ruchu, konferencia). Sú zamerané hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty.

Hlavné aktivity:

  • ROZŠÍRENIE ČINNOSTI INFOBODU SK-PL v Žiline
  • ROADSHOW INFOBODU v Žilinskom kraji (semináre)
  • WORKSHOPY INFOBODU - CESTOVNÝ RUCH (Liptov a Orava)
  • MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA na Slovensku (Žilina)
  • PROPAGÁCIA INFOBODU, AKTIVÍT PROJEKTU A PROGRAMU AKTIVITY PROJEKTU

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."