Cezhraničná spolupráca a podnikanie s infobodom    Logo PL-SKLogo ŽSKLogo EU

KONTAKT


Logo SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora,
Žilinská regionálna komora

Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 101, -102, -655

E-mail: viator@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk

http://www.interbiznis.sk
http://www.SPOK.sk
http://www.viator.sk


"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."