Cezhraničná spolupráca a podnikanie s infobodom    Logo PL-SKLogo ŽSKLogo EU

OBJEDNÁVKY
"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."