Współpraca transgraniczna i prowadzenie biznesu z pomocą punktu konsultacyjnego    Logo PL-SKLogo ŽSKLogo EU

Projekt: WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA I PROWADZENIE BIZNESU Z POMOCĄ PUNKTU KONSULTACYJNEGO


Działania mikroprojektu nawiązują do pomyślnie zrealizowanych projektów „Sieć przedsiębiorczości bez granic“ i projekt „Przedsiębiorczość bez granic“. Mikroprojekt jest skierowany na rozwój sieci łączącej słowackich i polskich przedsiębiorców. Jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regioinalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Slowacka 2007-2013.

Cel Mikroprojektu:


Mikroprojekt jest skierowany na społeczny i gospodarczy rozwój słowacko-polskiego pogranicza i wytworzenie sieci, łączącej polskich i słowackich partnerów. Stworzył narzędziay dla rozwoju i lepszej jakości współpracy transgranicznej, głównie w obszarze przedsiębiorczości. Za pośrednictwem swoich działań Punkt Konsultacyjny orientuje się na aktywizowanie i stymulowanie środowiska biznesu z obydwu stron granicy, celem jego działań jest zapewnienie informacyjnego i edukacyjnego zaplecza dla początkujących przedsiębiorców lub dla tych, którzy jeszcze wahają się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej w regionach przygranicznych. Działania projektu mają nie tylko edukacyjny charakter (szkolenia) ale mają także pomóc w utworzeniu kolejnych podsieci komunikacji dla przedsiębiorców (warsztaty ruchu turystycznego, konferencja). Są one przeznaczone głównie dla małych i średnich przedsiębiorców, samorządów, stowarzyszeń i pozostałych podmiotów.

Działania projektu są przeznaczone głównie dla małych i średnich przedsiębiorców, samorządów, stowarzyszeń i pozostałych podmiotów. Produkty projektu będą miały długotrwałe oddziaływanie w regionach przygranicznych:
  • poprawa infrastruktury komunikacyjnej środowiska biznesowego,
  • wzrost wiedzy w zakresie ustawodawstwa, przedsiębiorczości, prywatyzacji i operacji finansowych, inwestycji w Polsce i na Słowacji,
  • wskazanie nowe, innowacyjne możliwości i narzędzia w działalności transgranicznej,
  • aktywacja nieaktywnych biznes planów,
  • nawiązanie nowych relacji kooperacyjnych, poddostawczych i innych relacji w biznesie, przemyśle i usługach,
  • wzrost zainteresowania o rozwijanie przedsiębiorczości i inwestycji w regionach po obu stronach granicy.
Okres realizacji projektu: sierpień 2013 – máj 2014

Partnerzy projektu:

Logo BB                 Logo SOPK

"Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013."