Úvodná stránkaPL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja



Projekt: PODNIKÁME BEZ HRANÍC

V roku 2010 bola Žilinskej regionálnej komore SOPK schválená žiadosť o finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce
2007-2013 na projekt s názvom „PODNIKÁME BEZ HRANÍC“. Projekt svojimi aktivitami nadväzuje na úspešne realizovaný projekt
„Sieť podnikania bez hraníc“.

V auguste 2013 bola ŽRK SOPK schválená žiadosť o finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013 na
mikroprojekt s názvom „CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA A PODNIKANIE S INFOBODOM“ pod reg. číslom PL-SK/ZA/IPP/III/056.
Ciele mikroprojektu, pripravané aktivity a výstupy budete môcť nájsť na podstránke mikroprojektu, ktorá je momentálne v príprave.
Bližšie informácie o mikroprojekte Vám poskytnú pracovníci INFOBOD-u.


Cieľ projektu:

Projekt je zameraný

na sociálny a hospodársky rozvoj Slovensko-poľského pohraničia a vytvorenie sietí spájajúcej poľských a slovenských partnerov. Má za cieľ doplniť nástroje v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti podnikania. Projekt priamo nadväzuje na už implementujúci projekt cezhraničnej spolupráce "Sieť podnikania bez hraníc". INFOBODY majú za účel aktivizáciu a stimuláciu podnikateľského prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch. Aktivity projektu majú nielen vzdelávací charakter, ale zároveň majú prispieť k vytvoreniu ďalších komunikačných podsietí pre podnikateľov.

Aktivity projektu sú zamerané

hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty. Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny:
 • zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie,
 • zvýšenie vedomosti v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie a finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku,
 • poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní,
 • nadviazanie kooperačných subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb,
 • aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov,
 • zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.

Realizácia projektu sa začala v mesiaci apríl 2011, projekt bol ukončený v mesiaci september 2012.

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj Slovensko-poľského pohraničia a vytvorenie sietí spájajúcej poľských a slovenských partnerov. Má za cieľ doplniť nástroje v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti podnikania. Projekt priamo nadväzuje na už implementujúci projekt cezhraničnej spolupráce "Sieť podnikania bez hraníc". INFOBODY majú za účel aktivizáciu a stimuláciu podnikateľského prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch. Aktivity projektu majú nielen vzdelávací charakter, ale zároveň majú prispieť k vytvoreniu ďalších komunikačných podsietí pre podnikateľov.

Aktivity projektu sú zamerané hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty. Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny:

 • zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie,
 • zvýšenie vedomosti v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie a finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku,
 • poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní,
 • nadviazanie kooperačných subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb,
 • aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov,
 • zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.

Realizácia projektu sa začala v mesiaci apríl 2011, ukončenie projektu bude v mesiaci september 2012.


Partneri projektu:

Partner 1 - Tatranská Hospodárska komora v Zakopanom

Partner 2 - Občianske združenie POLONUS



"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."
2011 SARRON design