Úvodná stránkaPL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja


AKTIVITY PROJEKTU

Založenie INFOBODU (Zakopane-PL) a spustenie činnosti, doplnenie INFOBODU (Žilina):

Zriadenie „INFOBODU“ v Zakopanom, doplnenie „INFOBODU“ v Žiline, propagácia infobodu, poskytovanie informácií pre malých a
stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty.
Realizátori aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Tatranská hospodárska komora v Zakopanom.

Vzdelávacie aktivity:

Cyklus seminárov a prednášok po dva na slovenskej, po dva na poľskej strane.
Témy: Podnikajte v Poľsku, Podnikajte na Slovensku.
Miesto realizácie: Žilina, Zakopane.
Realizátori aktivity:
Tatranská hospodárska komora v Zakopanom, OZ Polonus.

Branžové „ROADSHOW“ infobodu:

Realizácia série piatich workshopov konaných v subregiónoch Žilinského kraja – Liptov, Orava, Turiec, Horné Považie a Kysuce s poukázaním na nové možnosti podnikania v cezhraničných regiónoch, propagácia INFOBODU, prezentácia projektu a Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.
Realizátor aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina.

Podnikateľské fóra:

Dve medzinárodné podnikateľské fóra, 1x na Slovensku a 1 x v Poľskej republike za účelom prezentácie SK-PL cezhraničnej spolupráce na medzinárodnej úrovni.
Realizátori aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Tatranská hospodárska komora v Zakopanom.

Propagácia infobodu, aktivít projektu a programu:

Zhotovenie www podstránok na už exitujúcich serveroch partnerov projektu, www.spok.sk/infobod/, www.polonus.sk, www.tig.zakopane.pl, propagácia (tlač, médiá), tlač branžového katalógu SK firiem, vydanie propagačných materiálov.
Realizátori aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Tatranská hospodárska komora v Zakopanom, OZ Polonus.
"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."
2011 SARRON design