Úvodná stránkaPL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja


INFORMÁCIE O PROJEKTE


Schválenie projektu: december 2010
Podpísanie zmluvy: apríl 2011
Začiatok realizácie projektu: apríl 2011
Ukončenie projektu: september 2012

Cieľ projektu:

Existujúce Infobody (realizované v rámci programu cezhraničnej spolupráce - projekt "Sieť podnikania bez hraníc") a vznik nového infobodu, skvaltinia presun aktuálnych informácií a znalostí. Regionálne pôsobenie infobodov pozdvihne malých a stredných podnikateľov k nadviazaniu obchodných cezhraničných vzťahov, poskytne informačný backing a logistické zabezpečenie informácií pre podnikateľov zo vzdialenejších lokalít. Infobody budú poskytovať svoje služby a vedomosti lokálnym samosprávnym jednotkám, obciam, zväzom, združeniam a iným organizáciám, ktoré prejavia záujem o cezhraničnú spoluprácu.
Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny: zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie, zvýšenie vedomostí v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie, finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku, poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní, nadviazanie kooperačných, subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb, aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov, zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.


Hlavné aktivity:

  • DOPLNENIE INFOBODU (Žilina), ZALOŽENIE INFOBODU A SPUSTENIE ČINNOSTI (Zakopane – PL) (poskytovanie informácií pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty),
  • VZDELÁVACIE AKTIVITY (cyklus seminárov a prednášok 2x Slovensko, 2x Poľsko),
  • BRANŽOVÉ ROADSHOW INFOBODU (realizácia série piatich workshopov konaných v subregiónoch Žilinského kraja s poukázaním na nové možnosti podnikania v cezhraničných regiónoch, priority EU, propagácia INFOBODU a Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.),
  • PODNIKATEĽSKÉ FÓRA (dve medzinárodné podnikateľské fóra 1x na Slovensku a 1x v Poľsku za účelom prezentácie SK-PL cezhraničnej spolupráce na medzinárodnej úrovni),
  • PROPAGÁCIA INFOBODU, AKTIVÍT PROJEKTU A PROGRAMU.

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."
2011 SARRON design