Úvodná stránkaPL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja


INFOBOD

INFOBOD SK-PL Vám poskytne informácie:

Podmienky podnikania a investovania v Požsku, Privatizácia v Požsku, Legislatíva v Požsku, Kontakty, adresy, Vyhžadávanie partnerov,
Poradenstvo, konzultácie, Informácie o vežtrhoch a výstavách, Informácie o inštitúciách v Požsku
Podnikatežskú literatúru, informačné CD

INFOBOD SK-PL pre Vás organizuje:

Obchodné misie
Branžové vežtrhy
Obchodné stretnutia, roadshow, školenia, workshopy
Branžové, podnikatežské a tematické hospodárske fóra
Poskytuje servis podnikatežom

Kontakt na INFOBOD SK-PL:

Ing. Róbert Vydra
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 102
Fax : 00421-41-7235 102
E-mail: zahrza@za.scci.sk
http://www.spok.sk/infobod/

Bc. Branislav Čulák, manažér projektu
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora,
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 101, -655
E-mail: viator@za.scci.sk
http://www.interbiznis.sk, http://www.SPOK.sk, http://www.viator.sk

Kontakt na INFOBOD PL-SK:

Tatrzańska Izba Gospodarcza
ul. Krupówki 22
34-500 Zakopane, POLSKA
Tel./fax: 0048-18-201 59 11
E-mail: biuro@tig.zakopane.pl
http://www.tig.zakopane.pl


"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Požsko - Slovenská republika 2007-2013."
2011 SARRON design