PL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja mapa
Sieť podnikania bez hraníc

Projekt: SIEŤ PODNIKANIA BEZ HRANÍC

V roku 2009 bola Žilinskej regionálnej komore SOPK schválená žiadosť o finančné prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce 2007-2013 na projekt s názvom „SIEŤ PODNIKANIA BEZ HRANÍC“.

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie

a rozvoj sieti spájajúcej slovenské a poľské podnikateľské subjekty, vytvorenie INFOBODOV má za účel aktivizáciu a stimuláciu tohto prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch.

Aktivity projektu sú zamerané hlavne

pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty. Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny:
 • zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie,
 • zvýšenie vedomosti v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie a finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku,
 • poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní,
 • nadviazanie kooperačných subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb,
 • aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov,
 • zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.

Realizácia projektu sa začala v auguste 2009, ukončenie projektu bude v mesiaci január 2011.

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie a rozvoj sieti spájajúcej slovenské a poľské podnikateľské subjekty, vytvorenie INFOBODOV má za účel aktivizáciu a stimuláciu tohto prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch.

Aktivity projektu sú zamerané hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty. Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny:

 • zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie,
 • zvýšenie vedomosti v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie a finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku,
 • poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní,
 • nadviazanie kooperačných subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb,
 • aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov,
 • zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.

Realizácia projektu sa začala v auguste 2009, ukončenie projektu bude v mesiaci január 2011.

Projekt bol úspešne ukončený v januári 2011.

Partneri projektu:

Vedúci partner - Žilinská regionálna komora SOPK
Partner 1 - Cezhraničný partner: Regionalna Izba Handlu i przemylu w Bielsku-Bialej
Partner 2Partner projektu: Občianske združenie POLONUS

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko - Slovenská republika 2007-2013."
2010 SARRON design