PL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja mapa
Sieť podnikania bez hraníc

AKTIVITY PROJEKTU

Založenie INFOBODOV a spustenie činnosti:

Zriadenie infobodu na SVK a v PL,
propagácia infobodu,
poskytovanie informácií pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty.

Realizátori aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Obchodná a priemyselná komora Bielsko-Biala

Vzdelávacie aktivity:

Cyklus seminárov a prednášok po dva na slovenskej, po dva na poľskej strane.
Témy: Podnikajte v Poľsku, Podnikajte na Slovensku.
Termíny: 27.11.2009, Žilina, 7.12.2009, Bielsko-Biala

Realizátori aktivity:
Obchodná a priemyselná komora Bielsko-Biala, OZ Polonus

Roadshow infobodu:

Realizácia série piatich workshopov konaných v subregiónoch Žilinského kraja – Liptov, Orava, Turiec, Horné Považie a Kysuce s poukázaním na nové možnosti podnikania v cezhraničných regiónoch, propagácia INFOBODU, prezentácia projektu a Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013.

Realizátor aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina

Konferencie:

Dve medzinárodné konferencie, po jednej v Poľsku a jednej na Slovensku za účelom prezentácie SK-PL cezhraničnej spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Realizátori aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Obchodná a priemyselná komora Bielsko-Biala

Propagácia infobodu, aktivít projektu a programu:

Zhotovenie www podstránok na už exitujúcich serveroch partnerov projektu, www.spok.sk/infobod/, www.polonus.sk, www.cci.pl, propagácia (tlač, médiá)

Realizátori aktivity:
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina, Obchodná a priemyselná komora Bielsko-Biala, OZ Polonus

2010 SARRON design