PL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja mapa
Sie podnikania bez hraníc

INFOBOD

INFOBOD SK-PL Vám poskytne informácie:

Podmienky podnikania a investovania v Požsku
Privatizácia v Požsku
Legislatíva v Požsku
Kontakty, adresy
Vyhžadávanie partnerov
Poradenstvo, konzultácie
Informácie o vežtrhoch a výstavách
Informácie o inštitúciách v Požsku
Podnikatežskú literatúru, informačné CD

INFOBOD SK-PL pre Vás organizuje:

Obchodné misie
Branžové vežtrhy
Obchodné stretnutia, roadshow, školenia, workshopy
Branžové, podnikatežské a tematické hospodárske fóra
Poskytuje servis podnikatežom



Kontakt na INFOBOD SK-PL:

Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Róbert Vydra
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 102
Fax : 00421-41-7235 102
E-mail: polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
http://www.spok.sk/infobod/

Bc. Branislav Čulák, manažér projektu
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora,
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 101, -655
E-mail: viator@za.scci.sk, polskoza@za.scci.sk
http://www.interbiznis.sk, http://www.SPOK.sk, http://www.viator.sk

Kontakt na INFOBOD PL-SK:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu
ul. Wzgórze 19
43-300 BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Tel.: 0048-33-822 90 49, 812 64 18
Fax : 0048-33-822 04 48
E-mail: biuroizby@cci.pl
http://www.cci.pl

2010 SARRON design