PL-SK ... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...Európsky fond regionálneho rozvoja mapa
Sieť podnikania bez hraníc

Kontakt

Slovenská obchodná a priemyselná komora, Žilinská regionálna komora
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
Tel.: 00421-41-7235 101, -102, -655
E-mail: viator@za.scci.sk, polskoza@za.scci.sk
http://www.interbiznis.sk, http://www.SPOK.sk, http://www.viator.sk

2010 SARRON design