Prihlásenie na aktivitu : V. EKONOMICKÉ FÓRUM SVETOVEJ POLONIE