Aktuality

Príbeh úspešnej slovenskej firmy I.D.C. Holding, a.s. a súčasný rozvoj na poľskom trhu

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Na poľský trh vstúpila v novembri 2000. Systematickou prácou sa spoločnosti podarilo presadiť na veľkom a konkurenčne silnom trhu. Hovorí sa, že Poľsko je potravinárskou veľmocou, z ktorej sa potraviny vyvážajú a nie dovážajú. Spoločnosti sa napriek tomuto tvrdeniu darí na poľskom trhu už 18 rokov a ich výrobky tešia veľkej obľube poľských konzumentov.

13. decembra 2017 udelila Slovensko-poľská obchodná komora Ocenenie za vzornú slovensko-poľskú hospodársku spoluprácu a dlhodobý a kontinuálny rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom spoločnosti I.D.C. HOLDING, a.s..

Prečítajte si príbeh tejto spoločnosti a rozvoj ďalších plánov ... IDC Holding a.s. Úspešný príbeh

Príbeh úspešnej slovenskej firmy TATRY MOUNTAIN RESORTS a súčasný rozvoj na poľskom trhu

Spoločnosť Tatry mountain resorts úspešne rozvíja svoje aktivity v oblasti cestovného ruchu v Poľsku. 
7. marca 2017 udelila Slovensko-poľská obchodná komora Ocenenie spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS a.s. za kontinuálny rozvoj cestovného ruchu medzi Slovenskom a Poľskom.

Prečítajte si príbeh tejto spoločnosti a rozvoj ďalších plánov ... TMR Úspešný príbeh

Národný projekt „PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV“

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Prijímateľom Národného projektu je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, a partnerom je Slovak Business Agency.

Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Manual pre ziadatela


VÝHODNÁ PONUKA UBYTOVANIA A SKIPASOV - MOTEL ROUTE 66, ČLEN SPOK

Motel Route 66, člen SPOK v malebnom údolí rieky Hron pod Nízkymi Tatrami, ponúka znížené ceny ubytovania a skipasy za zvýhodnenú cenu.
Viac info: www.motelroute66.sk

Zobraziť ponuku Route 66

PLÁN AKTIVÍT SPOK 2018

V prílohe nájdete plán aktivít na rok 2018. Mnoho aktivít však vzniká počas roka nad rámec plánu.

Plán aktivít SPOK 2018

BUSINESS IS GREAT

Hľadáte nové produkty alebo služby vo Veľkej Británii ? Britská obchodná komora v SR vám pomôže nájsť obchodných partnerov.
viac informácií a program v prílohe.

Hladate novy produkt alebo dodavatela

KALENDÁR VÝSTAV 2018 v BIELORUSKU

SLOVENSKO-POĽSKÝ WORKSHOP VENOVANÝ INOVATÍVNEMU PRIEMYSLU

Hospodárstvo, priemysel 4.0, inovácie v praxi boli hlavnými témami slovensko poľského workshopu pre slovenských a poľských podnikateľov, ktorý sa uskutočnil 24. októbra 2017 v Žiline.  Cieľom workshopu bolo ukázať ako inovácie v podnikoch pozitívne ovplyvňujú ekonomické výsledky a zlepšujú konkurencieschopnosť a to nielen pre veľké firmy, ale aj pre malé a stredné podniky. Bilaterálne rokovania pre slovenských a poľských podnikateľov boli dobrou príležitosťou pre nadviazanie nových vzťahov a obchodných partnerstiev.
Workshop sa konal pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave s finančnou podporou Ministerstva rozvoja Poľskej republiky. Mediálnym partnerom podujatia bol denník  ,,Hospodárske noviny,,.

Pozvanka a program