Naši členovia3MON, s.r.o.

Černyševského 10 851 01 BRATISLAVA,
Slovakia

Tel.: +421-918-641 394
E-mail: info@3mon.sk
Web: www.3mon.sk
PREZENTÁCIA

3MON je dodávateľom pozemnej a leteckej hasičskej techniky, nádrží na transport a uskladnenie vody a pohonných hmôt, a mobilných kontajnerov slúžiacich na prežitie v danej oblasti pri dlhodobých zásahoch. Najdôležitejšími produktmi, ktoré dodávame a realizujeme sú GINA Software, Bambi Bucket a Robodron. Firma 3MON implementovala Softvér GINA celému Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky a pomáha tak denne ušetriť až 30 % viac životov, na čo sme veľmi hrdí.AQM SLOVAKIA, s.r.o.

Zámocká 3, 811 01 BRATISLAVA,
Slovakia

Tel.: +421-905-556 622
E-mail: janka.orsuliakova@aqmslovakia.sk
Web: www.aqmslovakia.sk

Informatívne merania, testovania, analýzy a kontroly. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory, vozidlá a signalizácie.ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.

Trenčianska 56/A, 821 09 BRATISLAVA,
Slovakia

Tel.: +421-2-2083 8400
E-mail: marketing@asseco-ce.com
Web: www.asseco.com/ce

Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Asseco CE má dlhoročné skúsenosti s rozsiahlymi projektami softvérových riešení na mieru, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických zámerov svojich klientov. Asseco CE je strategickým partnerom svojich klientov. Kompetencie Asseco CE siahajú od vývoja softvéru, cez systémovú integráciu, outsourcing až po konzultačné služby. Ponuka riešení a služieb spoločnosti je usporiadaná do segmentovo orientovaných oblastí:
Finančné služby - banky, poisťovne, stavebné sporiteľne. Prostredníctvom dcérskej firmy DanubePay poskytuje služby súvisiace s kartovým a transakčným biznisom.
Zdravotníctvo - tvoria centrálne zdravotnícke inštitúcie zdravotné poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Verejná správa - štátna správa, samospráva, štátom vlastnené spoločnosti. Telco & Utilities a ERP - v rámci ktorých spoločnosť ponúka telekomunikačné služby, podnikové informačné systémy, ekonomické a účtovnícke systémy. Asseco CE ponúka v týchto oblastiach nielen svoje kompetencie (SAP riešenia), ale aj kompetencie svojich dcérskych spoločností.AXXENCE SLOVAKIA, s.r.o.

Mickiewiczova 9, 811 07 BRATISLAVA,
Slovakia

Tel.: +421-2-2102 5361
E-mail: office@axxence.sk
Web: www.axxence.com

Výskum, vývoj, výroba a predaj prírodných aromatických látok pre potravinársky a kozmetický priemysel.BLUU TEXTILE SERVICE SK, s.r.o.

Široká 1920/2, 058 01 POPRAD,
Slovakia

Tel.: +421--911-835 343
E-mail: weh@weh.sk
Web: www.pralniabluu.pl
PREZENTÁCIA

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne. Služby požičovní. Nákladná cestná doprava. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živností. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.CODUS Sp. z o.o.

Ul. Stawy 5, 02-467 WARSZAW,
Poland

Tel.: +421-944-904490
E-mail: vician@codus.pl
Web: www.codus.pl

Informačné systémy pre oblasť sociálnych služieb.COTTYN CÚTH, s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 BRATISLAVA,
Slovakia

Tel.: +421-2-5262 1305
Fax: +421-2-5262 1289
E-mail: lucia.harabinova@cottyn.eu
Web: www.cottyn.eu

COTTYN je nezávislá advokátska kancelária s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach práva. Ponúka kompletné právne služby obchodným spoločnostiam, orgánom štátnej správy, finančným inštitúciám aj fyzickým osobám.
COTTYN má vlastnú sieť stálych a špecializovaných spolupracovníkov doma ako aj v zahraničí, s ktorými úzko spolupracuje. Takýmto spôsobom Vám kancelária dokáže pomôcť pri najrôznejších vnútroštátnych ako aj medzinárodných zmluvách a transakciách. Vďaka skupine svojich špecializovaných právnikov a svojej vnútornej štruktúre dokáže COTTYN poskytnúť riešenia a poradenské služby v oblasti všetkých právnych odvetví. To platí nielen pre právne poradenstvo v konkrétnej veci, ale aj pre alternatívne mediátorske služby či zastupovanie klienta pred súdom.
Vďaka svojej premyslenej vnútornej štruktúre je COTTYN vyhľadávanou a uznávanou advokátskou kanceláriou hlavne u mnohých obchodných spoločností podnikajúcich v zahraničí, ktoré si nevedia vynachváliť osobný prístup a pohotové konanie v právnych záležitostiach.GALMM, s.r.o.

J. Jančeka 39, 034 01 RUŽOMBEROK,
Slovakia

Tel.: +421-44-4325 385
Fax: +421-44-4323 527
E-mail: galmm@nextra.sk
Web: www.galmm.sk
PREZENTÁCIA

Kovovýroba, povrchová úprava kovov, chemické a galvanické povrchové úpravy.
Držiteľ ISO/TS 16 949
- sprostredkovanie obchodu, konštruktérska činnosť strojových zariadení,
- povrchová úprava kovov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- spotrebiteľská činnosť v oblasti výroby,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
- prenájom nehnuteľných vecí,
- skladovanie, baliace činnosti, manipulácia s tovarom.GEFCO SLOVAKIA s.r.o.

Plynárenská 1, 821 08 BRATISLAVA,
Slovakia

Tel.: +421-2-3213 2910
Fax: +421-2-3213 2923
E-mail: info.slovakia@gefco.sk
Web: www.gefco.sk

Poskytovateľ komplexných logistických služieb pre priemyselných klientov: pozemná preprava, námorná a letecká preprava, colné služby, skladovanie, riadenie tokov vratných obalov, expresné doručenie tovar. Pobočky v Bratislave, Trnave, Senci, Žiline, Poprade, Kechneci a Haniske pri Košiciach.