Aktuálne

images/blog/blog2.png

VEĽKÉ LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v aktuálne platnom zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

AKO MAXIMALIZOVAŤ TRŽBY Z UBYTOVANIA

Cieľom workshopu je ukázať, že bez dynamickej cenotvorby sa už dnes žiadny hotelier nezaobíde. Povieme si, ako to urobiť, aby ste mali viac (nielen priamych) rezervácií. Ukážeme si, prečo a ako pracovať s dynamickou cenou.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/uploads/83KE.png

SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA KOŠICE 2017

Slovenská kooperačná burza v Košiciach okrem ponuky celodenného formátu vopred naplánovaných obchodných rokovaní zástupcov firiem, bude zameraná na vysoko aktuálne témy ako cezhraničná spolupráca a inovačný potenciál regiónu. Odborná konferencia ,,Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy,, o rozvoji a potenciáli prepojení medzi slovenským a maďarským priemyslom s dôrazom na expanziu aj na širšej medzinárodnej scéne. Registrujte sa už dnes, využite možnosť prezentovať svoju firmu, stante sa partnerom podujatia a upútajte Vašich partnerov v predstihu! Viac info na www.sario.sk

Miesto Podujatia : Košice

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

SLOVENSKO - POĽSKO - HOSPODÁRSTVO - PRIEMYSEL 4.0 - INOVÁCIE - PRAX

Hlavné témy workshopu:
- ekonomická dimenzia vzťahov v rámci slovensko-poľského hospodárskeho teritória,
- inovácie v priemysle 4.0 a inovačná kultúra vo firmách,
- porovnanie Slovenska a Poľska v oblasti práva, účtovníctva, daní a personalistiky.
- B2B rokovania firiem

Prednášať budú skúsení lektori zo spoločností IPA Slovakia s.r.o., CEIT a.s., EFFIX s.r.o..
Podrobnejšie informácie a prihláška v prílohe.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

AKO UPLATNIŤ NÁROK NA DAŇOVÚ PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA V ROKU 2017

Podmienky pre uplatnenie daňovej podpory výskumu a vývoja. Kto má nárok na daňovú podporu ? Superodpočet. Zmeny plánované v novelizovanej legislatíve - a mnoho iných tém sa dozviete na seminári. Prihláste sa už dnes.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu