Prihlásenie na aktivitu : INSTAL SYSTEM 2022 VEĽTRH VYKUROVACEJ TECHNIKY