Prihlásenie na aktivitu : START-UP REGIONÁLNY WORKSHOP - AKO SA ZAPOJIŤ DO MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ?