PARTNERI
Velvyslanectvo Polskej republiky v Bratislave

Polsko-slovenska obchodna komora

Slovenska obchodna a priemyselna komora

Interbiznis

Viator

Eximbanka SR

Biuro Promocji i Wystaw

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Exposilesia

Beogradski Sajam

Romexpo

Sarron design

REKLAMA
World Trade Center Poznań

Polsky institut Bratislava

Accace

Expocenter Trencin

Eu-Go

 

Členovia Slovensko - poľskej obchodnej komory :

1   2   3   4   5   6   7   8 
Logo

3MON, s.r.o.


Černyševského 10


851 01 BRATISLAVA, SLOVAKIA
 
 
 
 
Tel.: 00421-918-641 394
E-mail: info@3mon.sk
Web: www.3mon.sk
 • SK
 • PL
 • GB
3MON je dodávateľom pozemnej a leteckej hasičskej techniky, nádrží na transport a uskladnenie vody a pohonných hmôt, a mobilných kontajnerov slúžiacich na prežitie v danej oblasti pri dlhodobých zásahoch. Najdôležitejšími produktmi, ktoré dodávame a realizujeme sú GINA Software, Bambi Bucket a Robodron. Firma 3MON implementovala Softvér GINA celému Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky a pomáha tak denne ušetriť až 30 % viac životov, na čo sme veľmi hrdí.

3MON is a supplier for ground and aerial firefighting equipment, water and fuel tanks and mobile shelters for surviving in the field. The most important products we supply and implement are the GINA software, Bambi Buckets and Robodrones. 3MON company implemented the GINA software to the whole Firefighters Department in Slovakia and is helping to save 30% more lives this way, which we are very proud of.

Brochure: download file

Logo

ACCACE, k.s.


Röntgenova 26


851 08 BRATISLAVA, SLOVAKIA
 
 
 
 
Tel.: 00421-2-3255 3000
Fax : 00421-2-3255 3001
E-mail: denisa.helembayova@accace.com
Web: www.accace.com
 • SK
 • PL
 • GB
So zastúpením v 20 krajinách sveta a viac ako 75 expertmi na Slovensku sa radí Accace k lídrom na trhu v poskytovaní komplexných služieb v oblasti účtovníctva, spracovania mzdovej a HR agendy, daňového a právne partnerstva. Ako certifikovaný partner Microsoftu vieme zabezpečiť aj služby implementácie medzinárodného ERP riešenia MS Dynamics NAV. Spoločnosť Accace má svoje korene v strednej a východnej Európe a jej zakladatelia sú podnikatelia, ktorí si stanovili za cieľ ponúkať klientom profesionálne poradenské služby za rozumné ceny. Počas uplynulých rokov svojho pôsobenia sa Accace stala jednou z najdynamickejšie rastúcich outsourcingových a poradenských firiem v regióne.

Prezentácia: súbor na stiahnutie
Accace, będąc obecnym w 20 krajach oraz posiadając ponad 75 specjalistów na Słowacji, zalicza się do największych słowackich firm oferujących swoim klientom profesjonalne usługi z zakresu księgowości, kadr i płac oraz doradztwa prawnego i podatkowego. Jako certyfikowany partner firmy Microsoft, Accace oferuje pełną pomoc w implementacji międzynarodowych rozwiązań ERP oraz programu MS Dynamics NAV. Accace został założony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej aby świadczyć najlepsze usługi za rozsądne ceny, przy pomocy najlepiej wykwalifikowanych specjalistów. Po kilku latach obecności na rynku, Accace jest obecnie najszybciej rozwijającą się firmą outsourcingową i consultingową w regionie.
With presence in 20 countries and more than 75 experts in Slovakia, Accace counts to top players in the Slovak market providing clients with complex services in the area of accounting, payroll and HR agenda processing, tax and legal advisory. As a certified partner of Microsoft, Accace provides full range services by implementation of international ERP solution MS Dynamics NAV. Originally established in the Central and Eastern Europe, Accace set out to offer clients top-quality services by knowledgeable professionals at reasonable rates. Over the years Accace became one of the most dynamic outsourcing and consulting companies operating within the region.

Presentation: download file

Logo

ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s.


Trenčianska 56/A


821 09 BRATISLAVA, SLOVAKIA
 
 
 
 
Tel.: 00421-2-2083 8400
Fax : 00421-2-2083 8444
E-mail: marketing@asseco-ce.com
Web: www.asseco.com/ce
 • SK
 • PL
 • GB
Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Asseco CE má dlhoročné skúsenosti s rozsiahlymi projektami softvérových riešení na mieru, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických zámerov svojich klientov. Asseco CE je strategickým partnerom svojich klientov. Kompetencie Asseco CE siahajú od vývoja softvéru, cez systémovú integráciu, outsourcing až po konzultačné služby. Ponuka riešení a služieb spoločnosti je usporiadaná do segmentovo orientovaných oblastí:
Finančné služby - banky, poisťovne, stavebné sporiteľne. Prostredníctvom dcérskej firmy DanubePay poskytuje služby súvisiace s kartovým a transakčným biznisom.
Zdravotníctvo - tvoria centrálne zdravotnícke inštitúcie zdravotné poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Verejná správa - štátna správa, samospráva, štátom vlastnené spoločnosti. Telco & Utilities a ERP - v rámci ktorých spoločnosť ponúka telekomunikačné služby, podnikové informačné systémy, ekonomické a účtovnícke systémy. Asseco CE ponúka v týchto oblastiach nielen svoje kompetencie (SAP riešenia), ale aj kompetencie svojich dcérskych spoločností.
Asseco Central Europe (Asseco CE) jest jednym z najsilniejszych firm software'owych w centralnej i wschodniej Europie. Działa na terenie Słowacji, Czech i Węgier. Firma należy do czołowych producentów różnorodnych rozwiązań i usług w zakresie technologii informacyjnej. Firma wykonuje projekty komercyjne, publiczne jak i projekty dla centralnego i lokalnego rządu. Asseco CE ma wieloletnie doświadczenie przy obszernych projektach, kładzie nacisk na wspieranie najważniejszych celów ich klientów. Asseco Central Europe (Asseco CE) jest strategicznym partnerem swoich klientów. Asseco CE zajmuje się rozwojem software, przez system zintegrowany, outsourcing po dział konsultacyjny. Dodatkowe rozwiązania i usługi firmy podzielone są na różne segmenty dotyczące różnych dziedzin:
Dział finansów – banki, ubezpieczenia, kredyty. Asseco CE zapewnia kartę oraz usługi transakcyjne za pośrednictwem zaprzyjaźnionej firmy DanubePay.
Dział zdrowia – firmy zapewniające ubezpieczenie zdrowotne oraz opiekę medyczną.
Administracja publiczna – administracja państwowa, przedsiębiorstwa rządowe. Telco & Utilities a ERP – zaprzyjaźnione firmy, za pośrednictwem których Asseco CE oferuje usługi telekomunikacyjne, systemy informacyjne, systemy ekonomiczne i księgowe. Asseco CE i zaprzyjaźnione firmy są kompetentne do wyżej wspomnianych dziedzin.
Asseco Central Europe (Asseco CE) is one of the strongest software houses in Central and Eastern Europe. It is active in Slovakia, the Czech Republic and Hungary. The company belongs to the leading providers of comprehensive IT solutions and services. It implements demanding projects for commercial sector, as well as for public sector and central and local governments. Asseco CE has longterm experience with extensive projects with strong emphasis on supporting the strategic goals of its customers. Asseco Central Europe (Asseco CE) is strategical partner of its clients. Asseco CE is oriented for software development, system integration, outsourcing and consultation services. Solution´s and service´s offer is separated into the segmented oriented areas:
Financial services – banks, assurances, building and loan associations. Asseco CE is providing the card and transactional services by their sister company DanubePay.
Healt service – generating the central Healt Institution, healt assurance companies and providers of healt care´s.
Public administration – State Administration, government enterprises. Telco & Utilities a ERP - are the sister companies by which Asseco CE offer telecommunication services, information systems, economical and accounting systems. Asseco CE offer its and teir sister´s companies competences in mentioned areas.

Logo

AQM SLOVAKIA, s.r.o.


Zámocká 8


901 01 MALACKY, SLOVAKIA
 
 
 
 
Tel.: 00421-905-556 622
Fax :
E-mail: janka.orsuliakova@aqmslovakia.sk
Web:
 • SK
 • PL
 • GB
Informatívne merania, testovania, analýzy a kontroly. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory, vozidlá a signalizácie.
Mierzenie informacyjne, testowania, analizy i sprawdzenie. Produkcja oświetlenia elektrycznego, urządzenia do silników, pojazdów i sygnalizacji.
Informative measurement, testing, analysis and controls. produce of electrical lighting, equipment for engines, vehicles and signaling.

Logo

AXXENCE SLOVAKIA, s.r.o.


Mickiewiczova 9


811 09 BRATISLAVA, SLOVAKIA
 
 
 
 
Tel.: 00421-2-2102 5361
Fax :
E-mail: office@axxence.sk
Web: www.axxence.com
 • SK
 • PL
 • GB
Výskum, vývoj, výroba a predaj prírodných aromatických látok pre potravinársky a kozmetický priemysel.
Badania, rozwój, produkcja i sprzedaż naturalnych aromatów dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego.
Research, development, production and sales of natural aroma ingredients for the food and cosmetic industries.

Logo

PALACE HOTEL POLOM ****


Hviezdoslavova 22


010 01 ŽILINA, SLOVAKIA
 
 
 
 
Tel.: 00421-41-5048 888
Fax : 00421-41-5048 333
E-mail: palacehotelpolom@palacehotelpolom.sk
Web: www.palacehotelpolom.sk
 • SK
 • PL
 • GB
Hotel ponúka exkluzívne ubytovanie a stravovanie, reštaurácia, veľký výber gastronomických špecialít, široká ponuka komplexných služieb, priestory pre separátne jednania vo dvoch salónikoch, možnosť organizovania konferencií v kongresovej sále pre 50 ľudí.
Hotel Polom oferuje swoim gosciom zakwaterowanie w ekskluzywnych pokojach oraz restauracje, serwujaca szeroka game gastronomicznych specialnosci z regionu i nietylko. Odsepoarowane pomieszczenia dajace mozliwosc negocjacji w dwoch salach. Hotel dysponuje sala konferencyjna dla 50 osob- mozliwosc organizacji konferencja.
An exclusive hotel with a century of tradition, the Best Western Plus Palace Hotel Polom opened its doors at the beginning of the 20th Century, and it has been operating as a hotel since then almost without interruption. With its appealing location nestled directly in the pedestrian district at the very centre of Žilina, it is designed principally for business clientele who also appreciate the hotel’s secured parking. Hotel offers complete range of complex services. It contains accommodating spaces for private dining in its two salons, as well as opportunities for conferences in its Congress Hall.

Logo

EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.


Ul. Stredná 126


059 91 VEĽKÝ SLAVKOV, SLOVAKIA
 
 
 
 
Tel.: 00421-52-7880 311
Fax : 00421-52-7880 314
E-mail: ekoservis@ekoservis.sk
Web: www.ekoservis.sk
 • SK
 • PL
 • GB
Komplexné služby v čistení odpadových vôd. Návrh, projekcia, dodávka, montáž a servis čistiarní odpadových vôd, výroba plastových produktov pre pitnú a odpadovú vodu: šachty, nádrže, čerpacie stanice, odlučovače ropných látok, kalojemy, vodojemy, lapače tukov. Naše služby: školenie obsluhy ČOV, uvádzanie ČOV do prevádzky, vypracovanie prevádzkových poriadkov a havarijných plánov, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, posudky, inžinierska činnosť.
- nie dostępne -
Complex sewage purification services. Designation, projection, delivery, assembly and service of the sewage purification, production of the plastic products for the drinking and sewage wather: channels, reservoirs, fuel stations, oil stuff separators, sediment traps, water reservior, grease traps. Our services: training of the sewage purtification operators, sewage purtification initiation, preparation of the operating instructions and emergency procedures, evaluation of the initial operation, assessments, engineering activities.

1   2   3   4   5   6   7   8 

© 2007 - 2014 Slovensko-poľská obchodná komora, SARRON design