fake rolex high neck prom replica shoes indian highest quality and absolutely replique montre.
3. top tips for keeping curly wigstangle free

Aktuálne

images/uploads/528Obr Pristavy zeleznice.jpg

Prístavy, železnice, terminály, intermodal

- poľská ponuka pre slovenských podnikateľov. Riešenia pre krátke a dlhé vzdialenosti.
4. výročný seminár o doprave a logistike sa uskutoční v prezenčnej forme v hoteli Devín v Bratislave aj online forme.
Viac informácií na pozvánke v prílohe.

Miesto Podujatia : Bratislava

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

Zákon o odpadoch č.79/2015 z.z., povinnosti pri nakladaní s odpadom,

Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (OH),
Prehľad zmien platných od 1.1.2023 z noviel zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov,
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – prehľad a posledné úpravy,
Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad najdôležitejších zmien – osobitné výrobky z plastov,
Osobitné prúdy odpadov – úprava ustanovení nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií,
Komunálny odpad – prehľad povinností jednotlivých subjektov,
Administratívne nástroje – povolenia na jednotlivé činnosti, registrácie – zmeny,
Evidencia odpadov – vyplnenie evidenčného listu,
Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s nim – vyplnenie ohlásenia,
Ostatné ohlásenia v oblasti odpadového hospodárstva – prehľad
Pripravovaná zmena evidenčnej a ohlasovacej povinnosti – nová vyhláška.

Podmienky účasti v prílohe.

Miesto Podujatia : Žilina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/blog/blog2.png

Webinár - Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti

Nový povinný obsah pracovných zmlúv, nové povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o pracovných podmienkach,
Nové povinnosti zamestnávateľa voči „dohodárom“, plánovanie výkonu práce dohodárov, náhrada odmeny pri zrušenej zmene,
Otcovská dovolenka,
Najvýhodnejšia stratégia pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie,
Zvýšenie stravného, príspevkov na stravovanie a zavedenie elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023,
Zvýšenie minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov,
Príplatky ku mzde v roku 2023,
Nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s odvodovými zvýhodneniami,
Nový príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie,
Zmeny v zákone o nelegálnej práci,
Zmeny pri zamestnávaní ZŤP osôb,

Podmienky účasti v prílohe.

Miesto Podujatia : Online

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu
images/uploads/1389Halkova 31,01001 Žilina.png

Konzultačný deň s advokátkou Nataliou Soltowskou

SPOK v spolupráci s OZ Polonus a V4G Advisory Group si Vás dovoľujú pozvať na konzultačný deň s advokátkou Nataliou Soltowskou s tematickým zameraním:
- Zmeny v legislatíve v Poľsku pre firmy, ktoré už v Poľsku podnikajú alebo so zámerom podnikať.
- Ako riešiť a predchádzať dopravným pokutám v Poľsku a iných krajinách Európy, dopravné kontroly, inšpekcie a pod. (pri prevoze tovaru a osôb)
Termín: 14.02.2023 od 10:00 hod.
Miesto: ŽRK SOPK, Hálkova 31, 010 01 Žilina
Účasť bezplatná.

Miesto Podujatia : Žillina

Stiahnúť PDF Prihlásiť sa na aktivitu

Máte nejakú otázku ? Kľudne nás kontaktujte

+421-41-7235 102, -655

replica uhren

Fotogaléria

Zrealizovali sme pre Vás

Kontakt

SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE


T: +421-41-7235 102, -655

F: +421-41-7235 653

zahrza@za.scci.sk

html google maps einbinden
 • Sídlo

  SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
  SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
  SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE

  Hálkova 31
  010 01 ŽILINA
  T: +421-41-7235 102, -655
  F: +421-41-7235 653
  zahrza@za.scci.sk
  www.spok.sk